Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Randers Kommune

 62P1245

Oversigtskort over fondens ejendomme

Der er tale om et yderst detaljeret kort, så man nemt kan finde de forskellige ejendomme. Kortet fylder ca. 1.3 MB.

Se kortet her...

Bebyggelsen er beliggende med facade mod Adelgade og sidehus mod Laurentiigade. Bebyggelsen er et større ejendomskompleks der indtil istandsættelsen blev anvendt til erhverv og indeholdt 1 bolig til den tidligere ejer.

Læs mere …

Ejendommen er en tidligere blandet bolig og erhvervs-ejendom med butikker mod facaden til Brødregade. Inden renovering indeholdt ejendommen 2 boliger. De øvrige arealer blev anvendt til erhvervsformål.

Læs mere …

Bebyggelsen er beliggende med facade mod Houmeden i bindingsværk i syv fag og grundmuret sidehus mod Vester Kirkestræde.

Læs mere …

Bebyggelsen er beliggende med facade mod Nygade og sidehus mod Helenestræde. De ældste dele af bygningen stammer fra før år 1761.

Læs mere …

Bygningerne blev fredet 1919. Storegade 13, Niels Ebbesens Hus – Forhuset (de 10 sydligste fag) er opført ca. 1643. De 3 nordligste fag ca. 1741.

Læs mere …

Ejendommene Vestergade 33 og 35 er beliggende på samme matrikelnummer. Ejendommen Vestergade 35 er opført i bindingsværk med svalegang mod gården. De ældste optegnelser viser at ejendommen er opført i 1731.

Læs mere …

Ejendommen er en tidligere blandet bolig og erhvervs-ejendom. Den ældste del af bygningen stammer fra 1761 opført i 1 etage. I 1801 blev bygningen udvidet til 2 etager.

Læs mere …

Ejendommen er beliggende med facade mod Vestergrave og sidehus mod Lille Rosengård. Ejendommen er opført i år 1600 og fredet år 1919. Ejendommen er opført som bindingsværk i 1 etage med udnyttet tagetage.

Læs mere …

Ejendommen er beliggende med facade mod Vestergrave. Ejendommen er opført i bindingsværk i 2 etager med uudnyttet tagetage.

Læs mere …

I 2020 købte Fonden Von Hatten Hus hvor ikoniske musikcafé Café Von Hatten holder til. Efterår 2021 er en omfattende renovering af huset sat igang.

Læs mere …

Website by Buchs